Děčín, Teplická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Děčín, Teplická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
16.05.2019 – 18.10.2020
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 811 metrů a vodovodu v célce 819 metrů.


Více o stavbě:

Vodovodní řad v ulici Teplická je proveden z litiny DN 300 mm a do provozu byl uveden v roce 1964. V prvním úseku, směrem k ul. Pivovarská, je v souběhu přímo nad kanalizací. Ve druhém úseku je vodovod vzdálen od kanalizace 1,5 až 6 metrů. Na vodovodu se již projevuje stáří materiálu a narůstá počet poruch.

Stoka je v této lokalitě tvořena úsekem z betonu, profil 500/750 mm, z roku 1910. Materiál je degradován cca z 50 %, tvoří se kaverny ve dně i boku stoky, místy je viditelná zemina, kanalizační šachty mají nedostatečný profil. Druhá část stokyy od ul. Jeronýmova k ul. Čsl. armády je rovněž tvořena z betonu profilu 500/750 a pochází z roku 1910. Stoka se nachází v hloubce do 4,5 metrů. Kanalizaci nebylo možné prohlídnout kamerou v celé délce, jelikož je stoka ve velmi špatném stavu. Prakticky v každém úseku jsou díry ve dně, kaverny, chybí dno stoky, tudíž kamera nemohla projet. Stoka vykazuje značnou korozi, viditelnou zeminu a četné díry. V jednom úseku se nachází zborcená šachta.

Z uvedených důvodů a s ohledem na koordinaci s dalšími stavbami rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 811 metrů a vodovodu v célce 819 metrů.

Pro novou kanalizaci budou použity betonové trouby vejčitého profilu V500/750 v celkové délce 674 metrů, dále pak úsek z kameninových trub KTH DN 500 v celkové délce 93 metrů a kameninových trub KTH DN 400 v celkové délce 44 metrů, součástí stavby je přepojení 171 ks kanalizačních přípojek. Dále bude provedena rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu z litinových trub TLT DN 300 v celkové délce 819 metrů, vč. přepojení 55 ks vodovodních přípojek. Součástí stavby bude i rekonstrukce částí stok a vodovodních řadů – propoje do vedlejších ulic.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. května 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 18 měsíců od podpisu SoD, tj. do 18. října 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies