Holedeč, U Hřiště, Mlýnská - rekonstrukce vodovodu

Holedeč, U Hřiště, Mlýnská - rekonstrukce vodovodu
15.05.2020 – 31.07.2020
V Holedeči, v ulicích U Hřiště a Mlýnská, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu pro cca 60 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinové vodovodní řady v profilech DN 50, DN 60 a DN 80. Byly uvedeny do provozu v roce 1955. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Co se kanalizace týče, je tvořena potrubím z PVC DN 300, pochází z roku 1994, a dle kamerové prohlídky je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 598 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu, vedeného v místní asfaltové komunikaci, v cestě, pod vodotečí a v travnaté ploše. Stávající potrubí bude z výkopu odstraněno, nebo crashingem roztrženo.

Pro nový vodovodní řad bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu, výměna bude prováděna z větší části bezvýkopovou metodou crackingem (zatažení nového potrubí do stávajícího pomocí nástroje s roztržením původního potrubí) a dále v otevřeném výkopu. Součást stavby je přepojení 15 ks vodovodních přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. května 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (ve 23. kalendářním týdnu). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies