Jablonec n.N., Liberecká, Generála Mrázka, Poštovní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonec n.N., Liberecká, Generála Mrázka, Poštovní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
12.03.2020 – 31.12.2020
V Jablonci nad Nisou, v ulicích Poštovní, Liberecká, Generála Mrázka, provedeme 1. etapu rekonstrukce zastaralých vodovodních řadů a popraskané kanalizace, pro cca 350 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Jabloncem n. N., který je investorem výstavby dešťové kanalizace, spolu s koordinací obnovy povrchů ze strany města, a s rekonstrukcí plynovodu.


Více o stavbě:

V ulici Poštovní se nachází vodovodní řad z litiny DN 250 mm z roku 1980 v délce 55 metrů, dále pak úsek z litiny DN 100 mm z roku 1922 v délce 191 metrů a úsek z litiny DN 80 mm rovněž z roku 1922 v délce 43 metrů. Potrubí je zastaralé s narůstajícím počtem poruch. V ulici Liberecká je vodovodní řad z litiny DN 150 mm z roku 1980 v délce 170 metrů. Potrubí je rovněž dožilé a poruchové. V ulici Generála Mrázka je litinový vodovod DN 100 mm z roku 1922 v délce 140 metrů, který je rovněž ve špatném technickém stavu.

Kanalizace je v ulici Poštovní tvořena úsekem z betonových trub DN 600 mm (cca 70 metrů) a úsekem ze žulových obdélníků DN 800/1100 (cca 20 metrů) a DN 400/600 (120 metrů). Potrubí je staticky narušené, chybějí části stěn, je zkorodované a obroušené, netěsné, dochází k nátoku balastních vod, tvoří se kaverny. V ulici Liberecká (od ul. Průmyslová po ul. Generála Mrázka) je stoka tvořena úseky z betonu DN 500 mm, ze železobetonových trub DN 450 mm a z kameniny DN 400 mm. Potrubí je ve špatném technickém stavu, chybí části stoky, jsou netěsné spoje, prosakuje voda.

Z uvedených důvodů a v koordinaci s dalšími investičními akcemi města a správců sítí rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 331 metrů a vodovodu v celkové délce 327,50 metrů.

Rekonstrukce stávajících kanalizačních stok se týká ulice Poštovní, Budovatelů a Liberecká. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, 400, 500 a 600, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí, stávající uliční vpusti a dešťové svody budou nově napojeny do nové dešťové kanalizace (související investice města). V celé délce rekonstrukce budou práce probíhat v otevřeném paženém výkopu. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce stok prováděná v souběhu s rekonstrukcí vodovodního přivaděče a vodovodního řadu „1“, bude potrubí uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím.

Rekonstrukce stávajících vodovodních řadů se týká ulice Poštovní, Budovatelů a Liberecká a dojde k napojení na vodovodní řad do ulice Jehlářská. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 100 a 80. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V rámci rekonstrukce budou osazeny dva nové podzemní hydranty pro odkalení nebo odvzdušnění řadů: na trase vodovodního řadu „5“ v km 0,0280 a na trase vodovodního řadu „1“ v km 0,01550. Stávající hydranty budou zrušeny. Součástí stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodního přivaděče v ulici Poštovní a Budovatelů. Vodovodní přivaděč je veden v místní asfaltové komunikaci. Celková délka rekonstrukce vodovodního přivaděče je 60,00 metrů s použitím litinových trub hrdlových DN 250. V celé délce rekonstrukce se bude stavba provádět otevřeným výkopem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. března 2020. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech (12. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 17 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 88,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies