Jablonné v Podještědí, Mlýnská, Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonné v Podještědí, Mlýnská, Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
25.09.2019 – 20.07.2020
V Jablonném v Podještědí, v ulicích Mlýnská a Školní vyměníme 278 metrů vodovodu a 300 metrů kanalizace, pro cca 150 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Jablonné v P., které po položení vodohospodářských sítí provede rekonstrukci schodiště a dlážděné vozovky mezi Lidickou ulicí a náměstím Míru a dlážděné a asfaltové vozovky Mlýnské ulice a obnovu dotčených uličních vpustí.


Více o stavbě:

V ulici Mlýnská se nachází vodovodní řad z litiny LT DN 50 mm z roku 1902, a v ulici Školní je to vodovodní řad rovněž z litiny LT DN 80 mm z roku 1901. Řady jsou zastaralé, zkorodované, silně inkrustované, s narůstajícím počtem poruch. Zároveň jsou z důvodu inkrustace nekapacitní pro stávající odběratele, a nová připojení nejsou možná.

Stoka je v ulici Mlýnský tvořena z betonového potrubí BE DN 300 mm a v ulici Školní navazuje kanalizační stoka ze zděného obdelníku ZD DN 300/400 mm a úseky betonového potrubí BE DN 200 mm a DN 300 mm. Kanalizace je popraskaná, chybějí části stěn, dna i stropů, dochází k nátoku balastních vod, tvoří se kaverny.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 278 metrů a kanalizace v celkové délce 300 metrů.

Pro novou kanalizaci budou použity kameninové trouby KT DN 300 mm (stoka A-5-1 v délce 114 metrů, stoka B-1-1 v délce 186 metrů). Součástí stavby je rekonstrukce kanalizačních šachet a přepojení 42 ks kanalizačních přípojek, vč. přípojek uličních vpustí. V rámci rekonstrukce bude zrušena stávající zděná obdélníková stoka v délce 58,5 metrů, 4 stávající šachty budou odbourány do hloubky cca 0,7 metru a stoka včetně spodní části odbouraných šachet bude zaplavena hubeným betonem.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 90 mm v délce123,5 metrů a PEHD DN 63 mm v délce 154,5 metrů. V trase bude přepojeno 14 ks vodovodních přípojek v celkové délce 33,5 metrů, z toho 1 přípojka v délce 16 metrů bude zatažena do koncového úseku stávajícího řadu a jeho pokračování v délce cca 21 metrů bude odstaveno zaslepením konců a odstraněním povrchových znaků.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. září 2019. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 20. července 2020. Ulice Mlýnská by měla být hotova cca do 23. prosince 2019. Následně bude stavba pokračovat (jak umožní na jaře klimatické podmínky) v ulici Školní s dokončením naší stavby do 20. 7. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies