Jílové, Modrá – odstranění výusti DC 58 a rekonstrukce vodovodu

Jílové, Modrá – odstranění výusti DC 58 a rekonstrukce vodovodu
16.03.2020 – 11.12.2020
V Modré, místní části města Jílové, odstraníme kanalizační výusť a odpadní vody převedeme na čistírnu odpadních vod kanalizačním výtlakem, v souběhu zároveň provedeme rekonstrukci dožilého a inkrustovaného vodovodu z roku 1930.


Více o stavbě:

V ulici Teplická se v souběhu s kanalizací nachází litinový vodovod v profilu DN 80 a DN 60. Řad byl uveden do provozu v roce 1930, je již dožilý, inkrustovaný, s narůstajícím počtem poruch, dochází k únikům vody. Řad je veden v souběhu s plánovanou trasou kanalizačního výtlaku, který je třeba vybudovat z důvodu odstranění kanalizační výustí, prostřednictvím které odchází odpadní voda bez přečištění do Jílového potoka.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 320 metrů, vybudování kanalizačního výtlaku v délce 532 metrů a postavení nové čerpací stanice odpadních vod.

V rámci stavby tak dojde k odstranění kanalizační výusti DC58 s vyústěním do Jílovského potoka. K výusti je přivedena stávající jednotná kanalizace z betonu DN 300 až DN 600 z oblasti v ulici Teplické (silnice č. I/13) mezi čp. 160 - 144. Kanalizace odvádí odpadní vody z domovních přípojek 11 připojených nemovitostí a odvodňuje přilehlou část silnice v ulici Teplické. Pro odvedení těchto odpadních vod bude na konci kanalizace osazena čerpací stanice odpadních vod. Pomocí této ČSOV a nového kanalizačního výtlaku v délce 532 metrů budou zachycené odpadní vody přečerpávány do stávající stokové sítě obce Libouchec, která je zakončená ČOV Libouchec. Nový kanalizační výtlak je navržen v místní komunikaci vedoucí podél Jílovského potoka se začátkem u čp. 186. Kanalizační výtlak bude křížit silnici I/13 a následně až do zaústění do stávající kanalizace bude veden v zatravněných pozemcích poblíž silnice I/13.

V místní komunikaci bude v části v souběhu s výtlakem rekonstruován stávající litinový vodovod, pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD100Rc DN80 v délce 320 metrů od čp. 186 až za čp. 88.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. března 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 7 měsíců od předání staveniště, tj. do 16. října 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 11. 12. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 28 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies