Klášterec n. O. – Ciboušovská, Souběžná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Klášterec n. O. – Ciboušovská, Souběžná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
19.02.2019 – 30.06.2020
V Klášterci nad Ohří, v ul. Ciboušovská a Souběžná, provedeme rekonstrukci 361,40 metrů kanalizace a 625 metrů vodovodu pro 160 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V ulici Ciboušovská se nachází vodovod tvořený ocelovým potrubím v dimenzi DN 125 a DN 300, z roku 1963, a úsek v dimenzi DN 150, pocházející z roku 1960.  Vodovod je inkrustovaný a často poruchový. V ulici Souběžná se nachází vodovod z litiny DN 300, uvedený do provozu v roce 1963, který je již také dožilý, a dále úsek z PVC DN 80 z roku 1992, který se nachází v těsném souběhu s kanalizací, proto dojde k jeho výměně také.

Kanalizace je v ulici Ciboušovská tvořena úseky různého materiálu a stáří, a to potrubím z betonu DN 300 a DN 400, dále z kameniny DN 300, a úsek z PVC DN 300. Jednotlivé úseky byly prohlédnuty kamerou, která prokázala kaverny, praskliny, nátok balastních vod. V ulici Souběžná je stoka tvořena betonovým potrubím DN 300 z roku 1960. I zde kamerová prohlídka prokázala praskliny a tvořící se kaverny. Proto SVS rozhodla o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce 361,40 metrů kanalizace a 625 metrů vodovodu v ul. Ciboušovská, Souběžná a J. A. Komenského. Součástí stavby je i nové propojení vodovodních řadů v Komenského ulici novým řadem.

Práce na rekonstrukci budou prováděny většinou uložením potrubí do výkopu v souběhu s kanalizací, zčásti i v samostatné rýze (týká se propojení řadů v Komenského ulici), a dále v ul. Ciboušovská částečně bezvýkopovou technologií, pomocí řízeného vrtání. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 100, DN 150 a DN 300, dále pak úsek z vysokohustotního polyetylenu d110.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. února 2019. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 1. dubna 2019. Dle aktuálního harmonogramu prací má být stavba dokončena do 30. října 2019. 

Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynárenských zařízení a následnou investicí města Klášterec nad Ohří, ta počítá s rekonstrukcí místní komunikace v ulici Souběžná.

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies