Líšťany, Na Place - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Líšťany, Na Place - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
03.02.2020 – 30.08.2020
V Líšťanech, v ulici Na Place, provedeme rekonstrukci kanalizace a vodovodu z důvodu jejich špatného technického stavu. Stavbu koordinujeme s obcí Líšťany, která plánuje provést obnovu chodníku a komunikace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází dožilý vodovod v profilu DN 80 mm roku 1966. Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300 mm z roku 1977. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu nad 50 %, nedostatečný profil šachet (vpustí), prorostlé kořeny, netěsnosti. Z důvodu špatného technického stavu a v koordinaci s investiční akcí obce, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 107,50 metrů a vodovodu v délce 271 metrů.

Pro nový vodovod bude v ulici Na Place použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE100 DN 80 mm, zároveň dojde k přepojení 6 ks vodovodní přípojek. Vodovodní řad je veden ve stávající trase přes místní komunikaci, dále v travnatém terénu a pokračuje v kraji místní komunikace. Rekonstrukce proběhne bezvýkopovou  technologií  berstlining, kde do stávajícího potrubí bude zatahováno nové potrubí, při současné destrukci stávajícího potrubí.

Dále je předmětem stavby rekonstrukce kanalizace, jedná se o rekonstrukci dvou kanalizačních stok. Rekonstrukce stoky A v ulici Cítolibská bude provedena z kameninového potrubí KTH DN 300 mm v celkové délce 12,0 metrů, včetně přepojení 2 ks stávajících uličních vpusti. Stoka A1 v ulici Na Place bude provedena z kameninového potrubí KTH DN 300 mm se zvýšenou pevností mezi šachtami Š1086230 – Š89526 v rozsahu 46,5 m a KTH DN 300 mm od Š89526 – Š89527 s normální pevností v rozsahu 49,0 m, včetně přepojení 5 ks stávajících kanalizačních přípojek a 2 ks stávajících uličních vpustí. Stoka je vedena ve stávající trase. Při stavbě stoky A1 bude zrušen poslední úsek stoky v délce 33,5 m, kde bylo při kamerové prohlídce zjištěno, že se v daném úseku nenachází žádná kanalizační přípojka.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba je koordinována s obcí Líšťany, která plánuje provést obnovu chodníku a komunikace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 3. února 2020. Vlastní stavební práce začínají v následujících dnech (12. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. srpna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies