Louny, 5. května, Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Louny, 5. května, Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
05.02.2020 – 31.08.2020
V Lounech, v ulicích 5. května a Elišky Krásnohorské, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a děravé kanalizace, pro cca 100 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V ulici 5. května se nachází litinový vodovod DN 150 mm, v ulici Elišky Krásnohorské je rovněž vodovodní řad z litiny, v profilu DN 60 mm. Oba řady byly uvedeny do provozu v roce 1960, jsou již dožilé. V souběhu s vodovodem se nachází kanalizace, v obou ulicích je stoka tvořena betonovým potrubím DN 400 mm. Kamerová prohlídka prokázala díry ve dně, korozi materiálu nad 50 %, chybí části stoky.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 341,86 metrů a kanalizace v celkové délce 317,26 metrů.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 2 řady, pro řad 1 bude použito potrubí z litiny DN 150 mm v délce 212,0 metrů, pro řad 2 pak potrubí z polyetylenu d90/5,4mm v délce 129,86 metrů, zároveň dojde k přepojení přípojek. Rekonstrukci kanalizace tvoří 2 stoky a 2 x propoj z kameniny DN 300 v délce 12,0 metrů. Stoka A bude provedena z kameniny DN 400 mm v délce 210,0 metrů, stoka B z kameniny DN 300 mm v délce 107,26 metrů. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek a rekonstrukce kanalizačních šachet.

Stavba bude prováděna v otevřeném paženém výkopu. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny. Zásobování objektů pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem, který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti.  

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 5. února 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech odstraněním stávajících povrchů. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SV pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies