Měcholupy, č.p. 18 – č.p. 133 – rekonstrukce vodovodu

Měcholupy, č.p. 18 – č.p. 133 – rekonstrukce vodovodu
20.04.2020 – 31.07.2020
V Měcholupech, v úseku mezi č.p. 18 až 133, provádíme rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodu pro cca 60 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 125 a DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1960. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 665 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu včetně přepojení 21 ks vodovodních přípojek.

Stavba bude prováděna částečně výkopem, pokládkou potrubí z polyetylenu PE100 v délce 31 metrů. Dále bude použita bezvýkopová technologie k uložení nového potrubí PE100 SLM 140 x 8,3mm v délce 550 metrů a předizolované potrubí PE 100 s vrchním materiálem v délce 52 metrů. Pod komunikací bude vodovod vyměněn protlakem za použití potrubí PE 100 RC 140 v délce 19 metrů a PE 100 RC 90 v délce 13 metrů.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech. V minulém týdnu (17. KT) se vodovodní řad přepojil na suchovod (povrchový vodovod) a v těchto dnech se již bezvýkopovou technologií provádí pokládka vodovodu.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31.  7. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies