Meziboří, Okružní, od nám. 9. května, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Meziboří, Okružní, od nám. 9. května, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
10.07.2020 – 30.11.2020
V Meziboří, v ul. Okružní, od nám. 8. května, začne rekonstrukce dožilých a poruchových vodovodních řadů a části popraskané zdeformované kanalizace. Stavbu koordinujeme se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, která plánuje provést obnovu komunikace.


Více o stavbě:

V ulici Okružní se nachází úsek ocelového vodovodního řadu v profilu DN 200 mm a úsek z litiny DN 125 mm z roku 1953. Řady jsou zastaralé s narůstajícím počtem poruch. Stoka pochází z roku 1952, je tvořena betonovým potrubím DN 400 mm a dále úsekem z kameniny DN 400. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu cca 50 %, díry ve dně, s viditelnou zeminou, praskliny a deformace.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v  délce 412 metrů a kanalizace v délce 70 metrů.

Dojde k výměně stávajících vodovodních řadů z oceli a litiny za nové potrubí z tvárné litiny DN 150 a 100 mm, dále bude rekonstruována stávající stoka za novou z kameninového potrubí DN 400 mm. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude z tvárné litiny DN 150 mm v celkové délce 403 metrů a úsek v profilu DN 100 mm v délce 9 metrů. Přepojeny budou všechny domovní přípojky, hydranty a napojené řady. Stoka bude vyměněna za nové potrubí z kameniny DN 400 mm, úseky v délce 5 a 48 a 17 metrů. Mimo tyto úseky bude sanována 1 kanalizační šachta Š90220. Přepojeny budou všechny domovní přípojky, uliční vpusti a napojené řady.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. července 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech, předpoklad ve 32./33. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2020.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies