Most, Podlesí - rekonstrukce vodovodu

Most, Podlesí - rekonstrukce vodovodu
24.02.2020 – 24.05.2020
V Mostě, v ulici Podlesí, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1979.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě nachází vodovodní řad z polyetylenu DN 100, uvedený do provozu v roce 1979. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci v celkové délce 439 metrů.

Rekonstrukce je rozdělena na dva inženýrské objekty – vodovod V1 a vodovod V2. Vodovod V1 bude řešen na stavební povolení, protože dojde k jeho vymístění.

Vodovod V1 bude začínat osazením podzemního hydrantu v místní komunikaci. Konec vodovodu V1 bude ve staničení 0,2102 km před řadovými garážemi. Pokládka bude provedena bezvýkopovou technologií – řízeným podvrtem, použito bude potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE d90 RC+ SDR11 určené pro bezvýkopovou technologii.

V rámci vymístění vodovodu V1 dojde k prodloužení cca 6ks vodovodních přípojek – potrubí HDPE d32 SDR11 v celkové délce 19 metrů a k přepojení zbylých cca 4 přípojek. Rekonstrukce vodovodu V2 bude začínat před řadovými garážemi ve staničení 0,000 km v místě, kde končí vodovod V1. Odtud bude postupně měněn stávající vodovod DN 80 za nový HDPE d90 RC+ SDR11 ve stejné trase a hloubce. V této části bude také použita bezvýkopová technologie – řízený podvrt. Konec rekonstrukce vodovodu V2 bude v místě stávajícího kalníku vedle asfaltové komunikace ve staničení 0,2273 km, kde bude osazeno šoupě DN80. V trase rekonstruovaného vodovodu V2 bude přepojena 1 vodovodní přípojka.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. února 2020.

V těchto dnech probíhá vytyčení inženýrských sítí, následovat bude příprava suchovodu (provizorní vodovod), ve 12. kalendářním týdnu dojde k přepojení řadu na provizorní vodovod. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 24. května 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies