Nový Bor, Mařákova - rekonstrukce vodovodu

Nový Bor, Mařákova - rekonstrukce vodovodu
20.05.2020 – 31.10.2020
V Novém Boru, v ulici Mařákova, provedeme rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodu. Stavbu koordinujeme s rekonstrukcí plynovodu, a dále s investiční akcí města, které po dokončení stavby plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úsek vodovodního řadu v profilu DN 80 mm z roku 1960. Řad je již dožilý a poruchový. Dále je zde úsek vodovodu z PE 63 mm, který pochází z roku 1990. Potrubí je z velmi nekvalitního materiálu a značně poruchové.

Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 300 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 164,01 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu, který je veden v celé délce v komunikaci. Stávající řady budou nahrazeny potrubím z polyetylenu PE100 RC+ DN 90 mm. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 4 ks a osazení 2ks podzemních hydrantů DN80 (určených pro technické účely).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. května 2020. Vlastní stavební práce začnou v nejbližších dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 82,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies