Šluknov, Smetanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Šluknov, Smetanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
03.10.2019 – 03.03.2020
Ve Šluknově, v ulici Smetanova, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 140 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Šluknov, které plánuje svou investiční akci k obnově komunikace.

 

Více o stavbě:

V ulici Smetanova se nachází vodovod z litiny DN 80 mm z roku 1892. Řad je již dožilý a poruchový. Je uložen v těsném souběhu s kanalizací.

Kanalizace je v této lokalitě tvořena úseky betonového potrubí DN 300, 400 a 500 mm. Stoka byla postaveno v roce 1973. Hloubka uložení kanalizace je od 2,3 do 4 metrů. Kamerová prohlídka prokázala, že kanalizace vykazuje korozi nad 50 %, netěsné spoje, kaverny, deformace a praskliny.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce 157 metrů vodovodu a 172 metrů kanalizace.

Práce budou probíhat pouze ve výkopu v úzké uličce. Stavba svou činností zcela omezí průjezd ulicí. Mezideponie je navržena uprostřed stavby na veřejném pozemku, tím bude minimalizována doprava materiálu přes město. Po dobu výstavby nelze umožnit průjezd hasičské techniky a ostatním jednotkám IZS. Hlavní cesty jednotek IZS vedou mimo tuto úzkou uličku. Při nutnosti zásahu IZS do rekonstruované uličky stavba umožní její příjezd.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameninových trub hrdlových, stoka „A“ bude provedena v dimenzi DN 400 mm v délce 81 metrů, stoka „B“ v dimenzi DN 400 mm v délce 51 metrů a DN 300 mm v délce 40 metrů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu DN 90 mm. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce všech dotčených revizních šachet. Do nových řadů budou přepojeny všechny nalezené funkční přípojky. Práce budou prováděny v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 3. října 2019. V těchto dnech začal zhotovitel vytyčovat inženýrské sítě. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději nejpozději pět měsíců od date předání staveniště, tj. do 3. března 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies