Smržovka, Rašelinová - rekonstrukce kanalizace

Smržovka, Rašelinová - rekonstrukce kanalizace
30.04.2020 – 30.06.2020
Ve Smržovce, v ulici Rašelinová, provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace pro cca 120 stávajících napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem, které plánuje svou investiční akci k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí dva úseky splaškové kanalizace z kameniny DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, má netěsné spoje, a nelze napojit nové odběratele. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 108,50 metrů.

Po druhé straně komunikace vede vodovodní řad z polyetylenu DN 110 z roku 1991, který je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Rekonstrukce kanalizace začíná rekonstrukcí kanalizační šachty Š1, která se nachází v ulici Rašelinová, v úrovni domů s č.p. 1125 a 1221. Dále rekonstrukce pokračuje obytnou zástavbou ulicí Rašelinová až k šachtě Š5 před panelovým domem s č.p. 1310, 1311, jejíž rekonstrukcí stavba končí. V trase rekonstrukce se v místě změny směru ulice Rašelinová nachází lomová šachta Š3. Trasa stoky vede v celé délce stavby v tělese komunikace ulice Rašelinová.

Dále budou z důvodu velké vzdálenosti stávajících šachet a možnosti napojení nových odběratelů v km 0,0260 a 0,0840 vybudovány nové šachty Š2 a Š4. Celkový počet 5ks šachet bude z prefabrikovaných dílců o DN1000. Součástí rekonstrukce bude přepojení celkem 8 ks kanalizačních přípojek.

Stávající stoka bude rekonstruována pomocí kameninových trub hrdlových DN 300 s mezní únosností 48 kN/m.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. dubna 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději dva měsíce od předání staveniště, tj. nejpozději do 30. června 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 17 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 88,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies