Teplice, Škroupova - rekonstrukce vodovodu

Teplice, Škroupova - rekonstrukce vodovodu
18.03.2020 – 31.08.2020
V Teplicích, Škroupově ulici, vyměníme poruchový vodovod, pro cca 100 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s dalšími investory, se společností innogy Česká republika, a se statutárním městem Teplice, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 80 z roku 1965. Řad je dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Ve špatném technickém stavu jsou však kanalizační šachty.

Z uvedených důvodů, a v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu a obnovou povrchů ze strany města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 136 metrů a opravě 5 kanalizačních šachet.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího nevyhovujícího řadu za nové potrubí z litiny DN 80 a to ve stávající trase a nivelitě. Domovní přípojky budou přepojeny na nový řad, přičemž čtyři nevyhovující budou vyměněny. Součástí stavby je i oprava pěti stávajících kanalizačních šachet, která spočívá ve výměně zrezavělých stupadel, opravě podezdívky (podložení) poklopů a výměně poklopů s rámem.

Po celou dobu výstavby budou stávající objekty v ulici zásobovány vodou z provizorního vodovodu položeného mimo výkopovou rýhu na povrchu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18. března 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 8. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies