Trmice, Edisonova - rekonstrukce vodovodu 

Trmice, Edisonova - rekonstrukce vodovodu 
21.09.2020 – 30.11.2020
V Trmicích, Edisonově ul., provedeme rekonstrukci zkorodovaného a inkrustovaného vodovodu, zároveň dojde ke zkapacitnění řadu pro zajištění zásobování rekreační lokality jezera Milada. Stavbu koordinujeme rovněž s rekonstrukcí železničního přejezdu.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1976. Vodovod je zkorodován a inkrustován z více jak 50%. Hloubka uložení je 2 metry.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s dalšími investory a plány rozvojové lokality jezera Milada, rozhodla SVS o rekonstrukci a zkapacitnění vodovodu v délce 260 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 160 mm. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu, v místě křížení vodovodního řadu s drážním tělesem („v blízkosti železničního přejezdu P2076“, železniční trať 131 Ústí n/L – Bílina, ž. km 0,859) bude proveden řízený protlak. Přepojeny budou všechny stávající přípojky a napojené řady.

Stávající vodovodní řad kříží železniční trať 131 v místě stávajícího železničního přejezdu. Dle projednání se správcem železničního přejezdu (SŽDC), bude rekonstrukce vodovodu řešena mimo stávající přejezd, ve vzdálenosti min. 10 m od hrany přejezdu. V této vzdálenosti se nachází trasa navrhovaného vodovodu (PEHD 90) pro stavbu „Chabařovice – jezero Milada, centrální kanalizace, SO 04 Vodovodní řad pro rekreační území východ“, kde stavebníkem je Palivový kombinát Ústí, s.p.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (39. kalendářní týden). Podle aktuálního harmonogramu prací má být stavba dokončena do 30. listopadu 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies