Vroutek, Kryrská, Karlovarská - rekonstrukce vodovodu

Vroutek, Kryrská, Karlovarská - rekonstrukce vodovodu
16.04.2020 – 31.08.2020
Ve Vroutku, v ulicích Kryrská a Karlovarská, provedeme rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodu, pro cca 100 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Vroutek, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Kryrská se nachází litinový vodovod DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1971. V ulici Karlovarská je vodovod tvořen litinovým vodovodem DN 100 a DN 80 z roku 1973. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace v ulici Kryrská je tvořena potrubím z PVC DN 250, nachází se na druhé straně komunikace, a pochází z roku 2002. Je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Kanalizace v ulici Karlovarská je dešťová stoka, která není v našem vlastnictví.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Vroutek, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 723,60 metrů.

Pro nový vovodov bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE SLM 3.0, součástí stavby je přepojení přípojek. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny. Zásobování objektů pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem, který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti.  

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. dubna 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech,  zhotovitel začíná navážet materiál, připravuje se suchovod v ulici Karlovarská a již se práce pomalu zahajují pro první dvě etapy výstavby (ul. Karlovarská). Po dokončení rekonstrukce vodovodu v ul. Karlovarská budou práce pokračovat také v ul. Kryrská.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies