Žatec, Klášterní, k náměstíčku - rekonstrukce vodovodu

Žatec, Klášterní, k náměstíčku - rekonstrukce vodovodu
16.07.2020 – 30.11.2020
V Žatci, v ulici Klášterní, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu. Stavbu koordinujeme s městem Žatec, které plánuje provést obnovu komunikace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z polyetylenu DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1975. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Řad zásobuje cca 80 napojených obyvatel.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Žatec, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 149,60 metrů.

Stavba bude prováděna částečně otevřeným výkopem a zčásti bezvýkopově.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu vedeného v komunikaci v majetku města Žatec. Součástí stavby je přepojení 6 ks vodovodních přípojek. Stávající potrubí bude z výkopu odstraněno, v úseku s použitím bezvýkopové technologie crackingu bude pod zemí roztrženo.

Pro nový řad B2 bude použita bezvýkopová technologie cracking, s použitím potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE SLM 3.0, OD 110mm, ID 100mm, PAS 1075, v délce 141,60 metrů. Pro výkop na řadu B1 bude použito potrubí z tvárné litiny TLT GGG DIN 28610, CLASS 50, DN 150mm, PFA 16, v délce 8,0 metrů. Potrubí přípojek bude z HDPE RC Plus, OD 32 a 50mm, PAS 1075, v celkové délce 6 metrů.

Rekonstrukce řadu B1 bude začínat v ul. Tř. Obránců míru nad čp. 313 na pozemku města a to napojením na stávající potrubí PE 110. Dále pokračuje trasa v asfalt. komunikaci ve směru do horní části. Zde bude provedeno odbočení pro řad B2. Připojení na původní řad bude na stávající potrubí PE DN 110. Za odbočkou bude osazeno nové sekční šoupě DN 150. Celá trasa rekonstrukce je v otevřeném výkopu.

Rekonstrukce řadu B2 bude začínat v ul. Tř. Obránců míru nad čp. 313 na pozemku města a to napojením na nový T kus 150/100 se šoupátkem DN 100mm. Dále pokračuje trasa v asf. komunikaci ve směru do horní části k LB7. Zde bude provedeno napojení řadu B2 na stávající T kus. Celá trasa rekonstrukce proběhne bezvýkopovou technologií – crackingem (tj. roztržení stávajícího potrubí pod terénem a zatažení potrubí nového).

Vlastní stavební práce tak začínají v následujících dnech (38. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies