Bedřichov, VDJ Bedřichov – dolní – rekonstrukce

Bedřichov, VDJ Bedřichov – dolní – rekonstrukce
04.04.2023 – 30.11.2023
V Bedřichově provedeme rekonstrukci dvoukomorového vodojemu Bedřichov - dolní z roku 1988.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází zemní dvoukomorový vodojem Bedřichov - dolní s akumulačním objemem 1300 m3, který je umístěný před spotřebištěm. Voda je čerpána z úpravny vody Bedřichov. Vodojem slouží k zásobení obyvatel vodou a zajištění technologické vody pro potřeby ÚV Bedřichov a plnění VDJ Bedřichov - horní. Vodojem byl postaven v roce 1988. Vodojem se skládá ze dvou akumulačních nádrží o objemu 650 m3, dvou manipulačních komor umístěných pod úrovní terénu a dvou oddělených vstupů. Přístup k akumulačním nádržím je jeden společný umístěný v levém vstupu a je po žebříku přes podestu a dále dveřmi do vstupního prostoru společného pro obě komory.

Předmětem stavební rekonstrukce je oprava fasády, sanace betonových konstrukcí, výměna větrání, oprava střechy, budou doplněny zámečnické konstrukce, objekt bude vymalovaný. V technologii bude provedeno nové vystrojení akumulačních nádrží a v levé manipulační komoře bude provedeno kompletně nově. V pravé manipulační komoře bude provedena výměna přívodního potrubí před čerpadly a doplněna podpěry. Nádrže vodojemu budou dosypané zeminou. Oplocení bude vyměněno.

Kapacity:

  • IO 01 VDJ 2 x 650 m3
  • IO 02 Oplocení – 119 m, brána šířky 4,0 m, branka šířky 1,0 m
  • IO 03 Zpevněné plochy – úprava příjezdové plochy 180 m2

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 04.04.2023. Vlastní stavební práce začnou 19.04.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 04. listopadu 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  30. listopadu 023.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 10 staveb v celkovém objemu 74,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies