Blšany, Družstevní, Nerudova, Pivovarská - rekonstrukce vodovodu

Blšany, Družstevní, Nerudova, Pivovarská - rekonstrukce vodovodu
30.05.2023 – 16.10.2023
V Blšanech, v ulici Družstevní, Nerudova, Pivovarská provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu. Stavba je koordinována s městem Blšany, které plánuje svoji investiční akci k obnově povrchů a komunikaci.

 

Více o stavbě:

V ulici Družstevní a Nerudova se nachází litinový vodovod DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1976. Vodovod je poruchový. V Družstevní ulici se nachází PE DN/OD 90 z roku 1977. Vodovod je poruchový. V ulici Pivovarská se nachází vodovod PE DN/ON 110 z roku 1977. Vodovod je také poruchový.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Blšany se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 356,3 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu ,,A1“ bude provedena z potrubí z HDPE RC Plus, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075. Rekonstrukce vodovodního řadu ,,A2“ bude provedena z potrubí z HDPE RC Plus, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075. Rekonstrukce vodovodního řadu ,,A3“ bude provedena z potrubí z HDPE RC Plus, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075. Rekonstrukce vodovodního řadu ,,A4“ bude provedena z potrubí z HDPE RC Plus, OD 63mm, ID 50mm, PAS 1075. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30.05.2023. Vlastní stavební práce začnou v první polovině června.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 16. října 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 177,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies