Březno, Kopeček - rekonstrukce vodovodu

Březno, Kopeček - rekonstrukce vodovodu
22.02.2023 – 31.12.2023
V Březně, v místní části Kopeček provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1981.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází ocelový vodovodní řád DN 200 mm dopravující vodu do lokality Nechranice, Vičice a Stranná v úseku od vodojemu Nechranice-Kopeček k silnici III. třídy č. 2252. Do provozu byl uveden v roce 1981. Vodovod je poruchový a za hranicí uvažované životnosti.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 828,5 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z potrubí HD-PE de 110 v celé délce. Součástí rekonstrukce jsou i všechny tři armaturní komory a obě ocelové chráničky. Rekonstrukce vodovodu bude prováděna v celé délce v původní trase.

Kapacity:    IO 01 REKONSTRUKCE VODOVODU

- potrubí - HD-PE 100 RC, 110x6.6 mm, SDR 17 828.5 m

- odtěžení původního OC DN 200 828.4 m

- stavební oprava stávajících armaturních komor 3 ks

- oprava stávajících chrániček 2 ks

- ZOV ventil 1‘‘ 1 ks

- provizorní vod. HD-PE100 vnitřní profil DN 50 70 m

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22.02.2023. Vlastní stavební práce již začaly.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 22. srpna 2023.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 150,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies