Březno - rekonstrukce přivaděče

Březno - rekonstrukce přivaděče
14.03.2023 – 31.12.2023
V obci Březno provedeme rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodního přivaděče pitné vody z roku 1969.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní přivaděč z azbestocementového potrubí DN 150 mm a DN 200 mm. Dále se zde nachází ocelové potrubí DN 200 mm. Do provozu byl uveden v roce 1969.  Na vodovodním potrubí dochází k častým poruchám. Jedná se o dvě významná vodovodní potrubí do vodojemu obce VDJ Březno (Řad 2) a z vodojemu do obce (Řad 1). Řad 1 v délce 1 661,0 m je hlavní zásobní potrubí z vodojemu Březno do obce Březno a Řad 2 v délce 469,0 m je částí přivaděče vody do vodojemu VDJ Březno z vodojemu VDJ Údlice, který se nachází vedle silnice č. 568 mezi Droužkovicemi a Březnem.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce přivaděče pitné vody v celkové délce 2 130 metrů.

Nové potrubí PE-HD RC DN/OD 225x20,5 SDR 11 obou řadů bude zataženo do stávajícího potrubí. Armaturní šachta proti VDJ Březno bude rekonstruována celá a bude do ní umístěn i vzdušník, který byl původně samostatně. Další armaturní vzdušníkové a kalníkové šachty na trase budou opatřeny novou stropní deskou a vystrojením. Jedna armaturní šachta bude ubourána a zasypána. Rekonstruovat se bude převážně bezvýkopovou metodou berstlining. Pažený výkop bude použit pro strojní jámy a nepřístupné úseky.

Kapacity:

IO 01 vodovod - řad 1

  • PE-HD100RC DN/OD 225x20,5 SDR11
  • propoj RE DN/OD 160x14,6
  • přepojeni 4 ks přípojek RE DN/OD 50x4,6
  • rekonstrukce armaturní šachty 1 ks
  • výměna stropní desky a vystrojení armaturní šachty 5 ks
  • ubourání a zasypání stávající šachty 1 ks

IO 02 - řad 2

  • PE-HD100RC DN/OD 225x20,5 SDR11
  • ubourání a zasypání stávající šachty 1 ks

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14.03.2023. Vlastní stavební práce začnou 17.04.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31.prosince 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 150,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies