Černčice, Třebízského, Vrchlického, Klostermannova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

Černčice, Třebízského, Vrchlického, Klostermannova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
10.03.2023 – 30.11.2023
V Černčicích, v ulici Třebízského, Vrchlického, Klostermannova provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace z roku 1972 a poruchového vodovodu z roku 1975.

 

Více o stavbě:

V ulici Třebízského se nachází vodovod A DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1975. Vodovod je poruchový. Dále se zde nachází vodovod z PE DN 50 mm. Do provozu byl uveden v roce 1975. V ulici Vrchlického se nachází vodovod tvořený z PE potrubí DN 50 mm. Do provozu byl uveden v roce 1975. Řad je poruchový. V ulici Klostermannova se nachází vodovod, který je tvořen z PE potrubí DN 50 mm. Do provozu byl uveden v roce 1975.

V ulici Třebízského se nachází kanalizace tvořena z BE DN 300 mm, BE DN 250 mm, KA DN 300 mm. V ulici Vrchlického se nachází betonová kanalizace DN 300 mm. V ulici Klostermanova se nachází betonová kanalizace DN 200 mm. Dle kamerové prohlídky vykazuje potrubí korozi, díry ve dně, praskliny. Do provozu byla uvedena v roce 1972.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 474,75 metrů a kanalizace v celkové délce 481,75 metrů.

Rekonstrukci vodovodu IO 01 tvoří 3 řady. Rekonstrukce vodovodního řadu 1 bude provedena z PE-HD100 d110 (pokládka do výkopu), d110 a d90 (bezvýkopová pokládka). Rekonstrukce vodovodního řadu 2 bude provedena z PE-HD100 d90 (pokládka do výkopu) a vodovodní řad 3 bude rekonstruován z potrubí z PE-HD100 d90 (pokládka do výkopu). Součástí stavby je i přepojení přípojek.

Rekonstrukci kanalizace IO 02 tvoří 3 stoky. Rekonstrukce kanalizační stoky A bude provedena z KA DN 300 mm. Rekonstrukce kanalizační stoky B bude provedena z KA DN 300 mm a stoka C bude zrekonstruována z KA DN 250 mm. Součástí stavby je i přepojení přípojek. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna pokládkou do výkopu.

Rekonstrukce bude provedena z potrubí

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10.03.2023. Vlastní stavební práce začnou 12.04.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 10.října 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  30. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 177,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies