Česká Kamenice, Dvořákova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Česká Kamenice, Dvořákova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
06.06.2023 – 22.12.2023
V České Kamenici, v ulici Dvořákova provedeme rekonstrukci korozivní kanalizace a inkrustovaného vodovodu. Stavba je koordinována s městem Česká Kamenice, které plánuje svoji investiční akci k rekonstrukci komunikace včetně odvodnění.

 

Více o stavbě:

V ulici Dvořákova se nachází litinový vodovod DN 150 mm.  Do provozu byl uveden v roce 1999. Dále se zde nachází vodovod LTH DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1924. Vodovod vykazuje inkrustaci. V trase kanalizace se nachází vodovod LTH DN 125 mm. Do provozu byl uveden v roce 1924.

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace BE 700/1050. Do provozu byla uvedena v roce 1910. Průměrná hloubka kanalizace je do 3 metrů. Kanalizace vykazuje korozi, na několika místech se vyskytuje znatelná infiltrace, na několika místech jsou ve dně kaverny.

Z uvedených technických  důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Česká Kamenice se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 130,5 metrů a kanalizace v celkové délce 112 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z potrubí LTH DN 150 mm. Součástí rekonstrukce řadů je přepojení 15 ks vodovodních přípojek. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z potrubí z potrubí BE DN 700/1050. Součástí stavby je rekonstrukce kanalizačních šachet a přepojení 38 ks kanalizačních přípojek a 8 ks odboček pro uliční vpusti. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Rekonstrukce stoky a vodovodního řadu bude probíhat v jejich předpokládané stávající trase a niveletě.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 06.06.2023. Vlastní stavební práce začnou 29. kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 06. listopadu 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 22. prosince 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 160,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies