Česká Lípa, Pod Hůrkou - rekonstrukce vodovodu

Česká Lípa, Pod Hůrkou - rekonstrukce vodovodu
18.05.2023 – 31.08.2023
V České Lípě, v ulici Pod Hůrkou provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1929. Stavba je koordinována s městem Česká Lípa, které plánuje svoji investiční akci k obnově povrchů.

 

Více o stavbě:

V ulici Pod Hůrkou se nachází litinový vodovodní řád DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1929. Vodovod je poruchový, zastaralý a inkrustovaný.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Česká Lípa se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 105,3 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí HDP d90 x 5,4mm, PN10, SDR 17, PE 100 RCplus. Trasa rekonstrukce vede podél rozhraní vozovky a chodníku a bude provedena pokládkou do otevřeného výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18.05.2023. Vlastní stavební práce začnou 01.06.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. srpna 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 118,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies