Chbany, ČOV Poláky - rekonstrukce

Chbany, ČOV Poláky - rekonstrukce
25.01.2023 – 30.11.2023
V obci Chbany, ve vesnici Poláky provedeme rekonstrukci čistírny odpadních vod z roku 1986.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Poláky. Do provozu byla uvedena v roce 1986. ČOV je v jednolinkovém provedení s jedním oxidačním příkopem a jednou vertikální dosazovací nádrží. Oxidační příkop má provzdušňování dvěma kessenery s lávkami, které jsou ve velmi špatném technickém stavu. Na ČOV dochází v zimním období k zamrzání hladiny oxidačního příkopu. ČOV vykazuje občasně zhoršený čistící efekt z důvodu vyčerpání KNK4,5 a následný pokles pH. Dle kyslíkové sondy chybí regulace dodávky vzduchu. Stavební elektroinstalace je již dožilá. Na ČOV v roce 2018 bylo provedeno nové hrubé předčištění a vyústění do recipientu. Betonové plochy jsou popraskané. Stávající provozní buňka se zděním přístavkem je z roku 1986. Stav buňky odpovídá jejímu stáří.

Kapacity:          ČOV pro 230 EO

Předmětem rekonstrukce je výměna jednoho kesseneru za Triton s dmychadlem. Pro Triton bude instalována nová lávka se zábradlím a budou opraveny stávající betonové základy pod lávku. U druhého kesseneru (po opravě) se provede vyspravení stávající lávky včetně nátěru. V provozu bude buď jeden Triton, nebo jeden kessener. Provoz Tritonu bude řízen od kyslíkové sondy umístěné na lávce. Vratný kal bude čerpán novým čerpadlem (1+1 suchá rezerva) s kapacitou cca 5 l/s přerušovaně 4x za hodinu do oxidačního příkopu. Čerpací šachta bude vybavena jedním novým žebříkem a nově vystrojena nerezovým potrubím DN 150 mm a DN 100 mm. Na sání bude osazen ruční uzávěr, na výtlaku bude zpětná klapka a uzávěr. Přebytečný kal bude odebírán z dosazovací nádrže, neboť kalojem a kalová pole byly zrušeny. Dva těžké litinové poklopy 600 x 600 mm budou nahrazeny lehkými sklolaminátovými. Dále bude provedena kompletní výměna rozváděče R1, R2 i s komponent a nová elektroinstalace v provozním objektu včetně osvětlení, topení a kabeláží. Navrhujeme demolici stávající buňky a instalaci nové buňky stejných rozměrů na stávající základy s napojením na vodu a elektro. Přístavek bude kompletně opraven, bude provedena nová střecha, nová fasáda a natřeny ocelové vstupní dveře. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25.01.2023. Vlastní stavební práce začnou 15.03.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 150,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies