Chomutov, Dvořákova, Podhorská, Na Průhoně - rekonstrukce vodovodu

Chomutov, Dvořákova, Podhorská, Na Průhoně - rekonstrukce vodovodu
03.02.2023 – 30.11.2023
V Chomutově, v ulicích Dvořákova, Podhorská, Na Průhoně provedeme rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodu. Stavba je koordinována s městem Chomutov, které plánuje svou investiční akci k obnově povrchů.

 

Více o stavbě:

V ulici Dvořákova a Podhorská se nachází ocelový vodovod DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1920. Vodovod je poruchový. V ulici Na Průhoně se nachází litinový vodovod DN 100 mm a 2 x litinový řád DN 80 mm. Řady byly uvedeny do provozu v roce 1972. Vodovodní řady jsou dožilé s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Chomutov se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 721,9 metrů.

Ocelový vodovod v ulici Podhorská bude nahrazen novým potrubím z HDPE 100 RC 110x6.6 mm. Na zrekonstruovaný řad bude přepojeno 16 vodovodních přípojek. V ulici Dvořákova nahradíme ocelový řad za potrubí z HD-PE 100 RC 110x6.6 mm. Na začátku bude osazen požární nadzemní hydrant, stávající podzemní hydrant bude zrušen. Na zrekonstruovaný vodovod bude přepojeno 19 vodovodních přípojek. V ulici Na Průhoně bude nahrazen litinový řad DN 100 mm novým potrubím TLT DN 100 mm a dva řady LT DN 80 mm (odbočky k panelovým domům) budou nahrazeny potrubím z HD-PE 90×5.4 mm. Veškeré vodovodní přípojky budou přepojeny. Provádění je navrženo pokládkou potrubí do pažené rýhy a v části bezvýkopovou technologií. Výkopová pokládka v délce 596,9 metrů zahrnuje pokládku nového vedení do pažené rýhy, včetně odstranění, resp. zneprůchodnění původních konstrukcí a přepojení přípojek. Berstlining je navržen v délce 125,0 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 03.02.2023.  Vlastní stavební práce začnou 15.05.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 150,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies