Chomutov, Husova, k Blatenské - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Chomutov, Husova, k Blatenské - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
24.01.2023 – 30.09.2023
V Chomutově, v ulicích Husova, k Blatenské provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace. Stavba je koordinována se společností GasNet, která plánuje svoji investiční akci.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází ocelový vodovod DN 125 mm, který byl uveden do provozu v roce 1920. Na řadu je 30 přípojek, které vyžadují opravu. Dále se zde nachází ocelový vodovod DN  100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1920.

Kanalizace je tvořena z BE DN 500 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1920.  Dle kamerové prohlídky vykazuje kanalizace praskliny, korozi, chybějící dno, posunutí spojů, deformaci, chybějící části potrubí.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci se společností GasNet se SVS rozhodla o provedení rekonstrukci vodovodu v celkové délce 300,5 metrů a kanalizace v celkové délce 47,3 metrů.

Rekonstrukce vodovodu začíná v prostoru křižovatky ulice Husova a Blatenská napojením na stávající ocelový vodovod DN 100 mm v ulici Blatenská. V prostoru křižovatky ulic Husova a Havlíčkova se nachází armaturní šachta. Tato šachta bude v rámci stavby zrušena. V tomto místě bude zároveň přepojeno propojení vodovodu z ulice Havlíčkova. Od křižovatky trasa rekonstrukce vodovodu pokračuje dle staničení dál podél levého kraje komunikace v ulici Husova až do blízkosti křižovatky ulic Husova a Jiráskova, kde uhýbá doleva a končí napojením na stávající litinový vodovod DN 100 mm, který byl zrekonstruovaný v roce 2016. Na rekonstruované části řadu v blízkosti č.p. 2905 je v současné době osazen 1 ks podzemního hydrantu DN 80 mm, který bude v rámci stavby zrušen. Nově bude osazen podzemní hydrant DN 80 mm v místě rušené armaturní šachty, kde vzniká nejnižší místo části řadu a kde bude hydrant sloužit k odkalení řadu.

Rekonstrukce kanalizace začíná v prostoru křižovatky ulic Husova a Blatenská napojením na stávající šachtu č. 63973, která nebude v rámci stavby rekonstruována. Odtud vede trasa rekonstrukce dle staničení kolmo ke komunikaci směrem do ulice. Husova, až před č.p. 2923. Dále trasa pokračuje středem komunikace v ul. Husova až do blízkosti č.p. 2832, kde bude v místě domovní přípojky nově umístěna koncová revizní šachta. Stávající potrubí DN 500 mm bude v úseku od šachty S2 k šachtě č. 64007 zrušeno zaplněním. Rekonstrukce kanalizace bude provedena z potrubí z KA DN 300 mm.  V celé délce rekonstrukce kanalizace, vodovodu i přepojení veškerých přípojek se předpokládá provádění v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.01.2023. Vlastní stavební práce začnou 03.04.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 24. srpen 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  30. září 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 150,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies