Chomutov, Kostnická, sídliště - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Chomutov, Kostnická, sídliště - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
22.03.2023 – 22.12.2023
V Chomutově na sídlišti, v ulici Kostnická provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace.

 

Více o stavbě:

Na sídlišti v ulici Kostnická se nachází litinový vodovod DN 125 mm, který byl uveden do provozu v roce 1967. Řad vykazuje četné poruchy. Dále se zde nachází vodovod PE DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1976. Vodovod je také poruchový.

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace KA DN 300 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1970. Dle kamerové prohlídky vykazuje kanalizace praskliny, díry ve dně, korozi stupadel a místy netěsnost spojů. 

Z uvedených technických  důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 360,2 metrů a kanalizace v celkové délce 195 metrů.

Stávající vodovodní litinové potrubí bude nahrazeno novým potrubím řadu „A“ TLT DN 100 mm ve stejné délce a v délce 55,8 m bude řad zaslepen. Rekonstrukce začíná napojením na stávají ocelový řad DN 100 mm v ulici Hornická. Na konci rekonstrukce bude řad zakončen podzemním hydrantem DN 80 mm. Na řadu se nachází 1 stávající armaturní komora a 3 podzemní hydranty, které budou demontovány. Na řadu budou nově osazeny 2 podzemní hydranty. Potrubí řadu bude v celé délce uloženo do pažené rýhy. Stávající řad PE DN 100 mm bude nahrazen novým potrubím řadu „B“ HDPE de 90, SDR 17. Rekonstrukce začíná napojením na nový řad „A“ TLT DN 100 mm v blízkosti domu č.p. 4078. Na konci rekonstrukce bude řad napojen na stávající řad PE de 90. Na řadu se nachází 2 stávající armaturní komory a 2 podzemní hydranty, které budou demontovány. Na řadu bude nově osazen 1 nadzemní hydrant. Potrubí řadu bude v celé délce uloženo do samostatné pažené rýhy. Na řadech je umístěno 8 přípojek zásobující pitnou vodou obyvatele ulice, všechny přípojky budou přepojeny.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm. Rekonstrukce stoky A začíná v šachtě SŠ A01 v ulici Hornická a je zakončena pod obrubníkem před domem č.p. 4070. Na stoce dojde k rekonstrukci 9 ks (SŠ A01 – Š A09) šachet a stavebně budou opraveny 3 stávající šachty (Š A10 – KŠ A12), přičemž bude provedena oprava dna, sanace šachty, výměna poklopu. Na vedlejších stokách (B, C, D) dojde pouze k sanaci 9 ks šachet (oprava dna, sanace šachty, výměna poklopu) a demolici 1 skryté šachty Š B03, která bude nahrazena potrubím KT DN 300 mm. Všechny kanalizační přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Celkem bude přepojeno 9 přípojek uličních vpustí.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22.03.2023. Vlastní stavební práce začnou 01.06.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 22. prosinec 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 150,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies