Cvikov, Nábřežní - rekonstrukce vodovodu

Cvikov, Nábřežní - rekonstrukce vodovodu
06.03.2023 – 31.07.2023
Ve Cvikově, v ulici Nábřeží provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu. Stavbu koordinujeme s městem Cvikov, které plánuje svou investiční akci.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady z PE DN 63 mm, PE DN 40 mm. Potrubí je velmi poruchové.

Z uvedených technických  důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Cvikov se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 290 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyethylénu dimenze d63, pevnostní třídy min. PE 100 a z vysokohustotního polyethylénu dimenze d160, pevnostní třídy min. PE 100. Stavba vodovodu bude prováděna v otevřených, pažených výkopech. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodu, umístěného v místních asfalt. komunikaci vč. přepojení přípojek.

 

Kapacity:

  • IO 01 Rekonstrukce vodovodního řadu A 
    • PEHD d160, dl. 10,0 m
    • PEHD d63, dl. 280,0 m
    • přípojky, propoje

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 06.03.2023. Vlastní stavební práce začnou 01.04.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 118,7 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies