Děčín, Pastýřská stěna - odpadní potrubí z VDJ

Děčín, Pastýřská stěna - odpadní potrubí z VDJ
26.01.2023 – 26.05.2023
V Děčíně provedeme rekonstrukci odpadního potrubí z VDJ Pastýřská stěna.

 

Více o stavbě:

Odpadní a přepadové potrubí z vodojemu Pastýřská stěna  nový a starý je svedeno do společné šachty pod vodojemy směrem k ZOO. Odtok je řešen vsakem. V úseku od šachty u vodojemu směrem k šachtě v areálu ZOO kanalizační potrubí chybí. Areálem ZOO prochází místní kanalizace zaústěná do veřejné kanalizace v místě parkoviště, na ulici Žižkova.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce odpadního potrubí v celkové délce 240,18 metrů.

Rekonstrukce odpadního potrubí bude provedena z materiálu PVC DN/OD 200 mm s hladkou vícevrstvou kompaktní stěnou, vysokou kruhovou tuhostí SN 12 a vysokou rázovou odolností za mrazu. Včetně 4ks lomových plastových šachet. Hloubka uložení do 2 metrů pod terénem. Rekonstrukce bude probíhat otevřeným výkopem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26.01.2023. Vlastní stavební práce začnou 01.02.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 26. května 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 241,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies