Děčín, Škroupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Děčín, Škroupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
03.05.2023 – 30.11.2023
V Děčíně, v ulici Škroupova provedeme rekonstrukci zastaralé kanalizace a dožilého vodovodu.

 

Více o stavbě:

V ulici Škroupova se nachází ocelový vodovodní řad DN 80 mm. Technický stav vodovodu je nevyhovující. Tento stav je dán jeho stářím.

V uvedené lokalitě se nachází kanalizační stoka BE DN 500 a BE vejce DN 500/750. Technický stav kanalizační stoky je nevyhovující. Tento stav je dán jejím stářím.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 277 metrů a kanalizace v celkové délce 259 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí PE 100 RC dle PAS 1075 – typ 2 dvouvrstvé, obě vrstvy z RC. Stávající provozní hydrant bude posunut do křižovatky s ulicí Brožíkovou.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z potrubí KTH DN/ID 500 mm a KTH DN/ID 300 mm. V rámci rekonstrukce kanalizace bude zrušena neprovozovaná část kanalizace v délce 12 metrů v profilu DN/ID 500 mm. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce revizních šachet. Do nových řadů budou přepojeny všechny nalezené funkční přípojky.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 03.05.2023.  Vlastní stavební práce již začaly.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 03. listopadu 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  30. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 160,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies