Děčín, VDJ Křešice - Na Ladech - náhrada

Děčín, VDJ Křešice - Na Ladech - náhrada
26.06.2023 – 30.11.2023
V Křešicích provedeme rekonstrukci vodojemu Křešice – Na Ladech z roku 1910.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodojem Křešice – Na Ladech, který je řazen před spotřebištěm. Vodojem byl postaven v roce 1910. Jedná se o stávající zděný objekt o půdorysných rozměrech 3,72 x 4,065 metrů a výšce 2,57 metrů nad okolní terén. Vodojem byl původně postaven, jako filtrační stanice pro místní zdroje, ze které voda odtékala do vodojemu Křešice – Marjanin vrch. Později byla tato stanice přepojena na vodu z úpravny vody Hřensko.  Vodojem je umístěn v komplikovaně přístupném svahu, není oplocen, vstup do objektu je z nezpevněného terénu. Na objektu je rozbité okno, stěny objektu jsou zašlé. Odvětrávání je řešeno odvětrávacím komínkem, kdy kolem komínku je koroze betonu i kokových výztuh. Strop je velmi zašlý, sráží se na něm voda, místy jsou odhalené a zkorodované kovové výztuže. Podlaha je natřená a opotřebovaná. Armaturní komora je mimo provoz. Tato komora je z části zakryta zkorodovanými plechy.

Z uvedených technických  důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodojemu.

V objektu budou provedeny dílčí úpravy v dispozici, rekonstruovány veškeré povrchy a vyměněny výplně otvorů. Navržená technologie přerušovací komory bude sloužit k zásobování vodovodního řadu v ulicích Ladova a Dlouhá v Děčíně, v místní části Křešice. V objektu bude umístěna přerušovací nádrž zásobovaná z přilehlého přivaděče LT DN 200 mm pomocí stávajícího litinového přívodního řadu DN 80 mm. Zásobování obce bude zajištěno pomocí stávajícího zásobního řadu PE90 napojeného na přerušovací nádrž. Stávající přítok z prameniště bude vypouštěn volně do terénu před objektem do stávajícího mokřadu. Odvodňovací potrubí z objektu bude rekonstruováno. Stávající litinové potrubí DN 80 mm v délce 4,0 metry bude nahrazeno potrubím PE100 RC+ DN/OD 90 PN10. Na konci potrubí bude zřízen výustní objekt. Stávající zásobní řad PE90 a stávající přívodní řad LT DN 80 mm budou před objektem přepojeny na nové potrubí uvnitř objektu.

SO 01 Stavební úpravy VDJ

  • Zastavěná plocha objektu -15,12 m2
  • Užitná plocha objektu -10,27 m2
  • Obestavěný prostor objektu - 52,47 m2

PS 01 Technologie přerušovací komory

  • Přerušovací nádrž - 3,59 m2 (celkový objem nádrže)    - 2,40 m2 (užitný objem nádrže)
  • Dopojení přívodního a zásobního řadu - PE-HD PE100 RC+ DN/OD 90 PN10 - dl.4,0m
  • Odvodnění přítoku z prameniště - PE-HD PE100 RC+ DN/OD 63 PN16 - dl.4,8m
  • Odvodňovací potrubí - PE-HD PE100 RC+ DN/OD 90 PN10 - dl.4,0m

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26.06.2023. Vlastní stavební práce začnou 18.07.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 26. října 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  30. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 160,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies