Doksy, Mánesova, Sluneční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Doksy, Mánesova, Sluneční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
16.06.2023 – 31.12.2023
V Doksech, v ulici Mánesova a Sluneční provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace z roku 1969 a poruchového vodovodu z roku 1969. Stavba je koordinována s městem Doksy, které plánuje svoji investiční akci k obnově komunikace.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z AC DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1969. Potrubí je z nekvalitního materiálu a je poruchové.

V ulici Sluneční se nachází stoka KA DN 300 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1969. Potrubí je popraskané s nátoky balastních vod. V ulici Mánesova se nachází stoka KA DN 300 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1969. Dle kamerového prohlídky je v dobrém technickém stavu.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Doksy se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 305 metrů a kanalizace v celkové délce 26 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí PE 100-RC s vnější probarvenou vrstvou o tloušťce 10 %. Stavba vodovodu bude prováděna v otevřených, pažených výkopech.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z kameninové trouby a tvarovky hrdlové DN 300 mm s normální pevností (třída 160) s integrovaným těsněním, spojovací systém C. Revizní šachty na kanalizaci budou betonové prefabrikované se zabudovanými stupadly, poklopy z tvárné litiny. Dna šachet jsou navržena prefabrikovaná. Přepojení přípojek bude provedeno do trubních odboček, resp. do revizních šachet. Šachty v komunikacích budou opatřeny plnými poklopy třídy DN 400 mm z tvárné litiny s kloubem, aretací víka, elastomerovou tlumící vložkou a s úhlem otevření 130°.

Kapacity:

IO 01 Rekonstrukce kanalizace

 • IO 01.1 stoka A 
  • KTH DN 300
  • Přípojky-přepojení

IO 02 Rekonstrukce vodovodu

 • IO 02.1 řad A 
  • PEHD d90
  • přípojky-přepojení, propoje
 • IO 02.2 řad B
  • PEHD d90
  • přípojky-přepojení, propoje

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16.06.2023. Vlastní stavební práce začnou cca 01.08.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 118,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies