Dolní Habartice, od č.p. 242 k č.p. 92 - rekonstrukce vodovodu

Dolní Habartice, od č.p. 242 k č.p. 92 - rekonstrukce vodovodu
30.05.2023 – 30.10.2023
V Dolních Habarticích, od č.p. 242 k č.p. 92 provedeme rekonstrukci popraskaného vodovodu z roku 1979.

 

Více o stavbě:  

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad PE DN 90 mm. Do provozu byl uveden v roce 1979. Hloubka uložení potrubí je od 0,9 do 1,7 metrů pod terénem. Vodovod vykazuje praskliny, deformaci, trhliny s výskytem četných poruch. Jedná se o nezokruhovanou síť, tudíž při opravě dochází k vyřazení celého řadu.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 382,05 metrů.

Rekonstrukce stávajícího vodovodu bude provedena z potrubí PE-HD RC+ PE100 DN/OD 90 PN10. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 12ks, osazení jednoho podzemního hydrantu DN 80, který je určen pro technické účely.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30.05.2023. Vlastní stavební práce začnou 05.06.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  30. října 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 160,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies