Dolní Podluží, úsek 1 a 2 - rekonstrukce vodovodu

Dolní Podluží, úsek 1 a 2 -  rekonstrukce vodovodu
04.05.2023 – 31.10.2023
V obci Dolní Podluží provedeme rekonstrukci dožilých poruchových vodovodních řadů. Stavba je rozdělena na dva samostatné úseky.

 

Více o stavbě:

V obci Dolní Podluží v úseku č.1, od č.p. 442 k č.p. 98 se nachází vodovodní řad z PE DN 110 mm. Do provozu byl uveden v roce 1980. Hloubka uložení je od 1,3 do 1,7 metrů pod terénem. Vodovod vykazuje poruchy, trhliny, praskliny. Tento vodovodní řad je napojen na litinový vodovodní řad DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1988. Hloubka uložení je 1,4 metrů pod terénem. Vodovod vykazuje inkrustaci. V souběhu se nachází litinový přiváděcí řad DN 150 mm, řad byl uveden do provozu v roce 1898. V úsek č.2, od č.p. 32 k č.p.275 se nachází litinový vodovodní řad DN 65 mm. Hloubka uložení je 1,4 metrů pod terénem. Vodovodní řad vykazuje korozi, inkrustaci. Dále se zde nachází litinový vodovodní řad DN 80 mm z roku 1957 a ocelový řad DN 80 mm z roku 1912. Vodovod vykazuje praskliny, silnou korozi, trhliny a inkrustaci.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 279 metrů (úsek 1) a  315,5 metrů (úsek 2).

Rekonstrukce vodovodních řadů v úseku č.1 bude provedena z potrubí PE-HD DN/OD 110 mm, PE-HD DN/OD 110 mm, TLT DN 100 mm, PE-HD DN/OD 63 mm, PE-HD DN/OD 32 mm. Dále bude zrušen stávající vodovodní řad z potrubí PE 110 v délce 40,5 m. Rekonstrukce vodovodních řadů v úseku č.2 bude provedena z potrubí PE-HD DN/OD 90 mm, PE-HD DN/OD 90 mm, PE-HD DN/OD 90 mm. Dále budou zrušeny stávající vodovodní řady LT DN 65 mm v délce 42,5 m, LT DN 80 mm v délce 22,5 m a OC DN 80 mm v délce 7 m. Nově bude na stávajícím řadu osazen podzemní hydrant (odvzdušnění řadu).

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 04.05.2023.  Vlastní stavební práce již začaly.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 04.října 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  31. října 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 160,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies