Dubá, Luční - rekonstrukce vodovodu

Dubá, Luční - rekonstrukce vodovodu
05.06.2023 – 31.07.2023
V centru města Dubá, v ulici Luční provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z PE 90 z roku 1983. Řad je poruchový. Dále se zde nachází ocelový vodovodní řad DN  100 mm. Na Masarykově náměstí se nachází část nezrekonstruovaného řadu z PE 110 z roku 1982. Řad je poruchový.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení  rekonstrukce vodovodu v celkové délce  312 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z potrubí PEHD d110x6,6 mm, PN10 a PEHD d90x5,4 mm, PN10. Stavba je rozdělena na dva řady. Rekonstrukce vodovodu kříží krajskou silnici III/27325 a podchod bude proveden bezvýkopově podvrtem.

Kapacity:

  • IO 01.1 Vodovodní řad V1 PEHD d110x6,6 mm, PN10, dl. 47,8m
  • IO 01.2 Vodovodní řad V2 PEHD d90x5,4 mm, PN10, dl. 264,2m

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 05.06.2023. Vlastní stavební práce začnou 12.06.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 118,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies