Hodkovice n.M., J. A. Komenského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Hodkovice n.M., J. A. Komenského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
06.03.2023 – 06.08.2023
V Hodkovicích, v ulici J. A. Komenského provedeme rekonstrukci narušené kanalizace z roku 1910 a zastaralého vodovodu z roku 1988. Stavba je koordinována s městem Hodkovice nad Mohelkou, které plánuje svou investiční akci k obnově povrchů.

 

Více o stavbě:

V ulici J. A. Komenského se nachází vodovodní řad z PVC DN 110 mm. Do provozu byl uveden v roce 1988. Na řadu evidujeme jednu poruchu.

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace, která je tvořena z BE DN 350 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1910. Kanalizace vykazuje netěsné spoje, silnou korozi a je chemicky narušená. Šachty jsou v nedostatečném profilu se špatně zaústěnými přípojkami.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Hodkovice nad Mohelkou se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 281,5 metrů a kanalizace v celkové délce 84 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude začínat napojením na litinový vodovod DN 150 mm v křižovatce ulic J. A. Komenského a Liberecká. Stavba bude zakončena v křižovatce ulic J. A. Komenského a Nad Školou u RD č.p. 590 napojením na stávající vodovodní řad PE 90 a PVC 110. Rekonstrukce vodovodu bude provedena otevřeným výkopem. Rekonstrukce bude provedena z materiálu PE-HD DN/OD 110x6,6 SDR 17 TYP 2 dle PAS 1075. Vodovod bude veden částečně ve stávající a částečně v nové trase.

Rekonstrukce kanalizace bude začínat rekonstrukcí šachty Š77930 v křižovatce ulic J. A. Komenského a J. Hory. Stavba bude zakončena v šachtě Š788659 u RD č.p. 499, kam bude přepojena stávající stoka z druhé strany komunikace včetně příslušných přípojek. Rekonstrukce kanalizace bude provedena otevřeným výkopem. Bude použito potrubí z materiálu kamenina DN/ID 300 mm tř. 160 a celkově bude vybudováno 5 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet DN 1000 mm. Rekonstrukce kanalizace bude probíhat v nové trase.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 06.03.2023. Vlastní stavební práce již začaly.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 06. srpna 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 241,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies