Jablonec n.N., Belgická - rekonstrukce dešťové kanalizace v areálu LIAZ

Jablonec n.N., Belgická - rekonstrukce dešťové kanalizace v areálu LIAZ
28.08.2023 – 30.11.2023
V Jablonci nad Nisou provedeme rekonstrukci dešťové kanalizace v areálu Liaz.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází dešťová stoka z BE DN 250 mm a DN 300 mm. Stoka je ve velmi špatném stavu, potrubí je zkorodované  a staticky narušené.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce dešťové kanalizace v celkové délce 188 metrů.

V rámci rekonstrukce kanalizace stoky „D1/1“ dojde k úpravě trasy z důvodu kolize stávající trasy s požárním schodištěm u objektu na p.p.č. 755/72. O 01 Rekonstrukce dešťové kanalizace „D1“ bude provedena z materiálu kamenina DN 200 mm, DN 300 mm. Stoka „D1/1“ bude provedena z materiálu PVC SN4 DN 125 mm, kamenina DN 200 mm, DN 250 mm. V rámci stavby bude provedena i rekonstrukce 3 ks kanalizačních přípojek od uličních vpustí a jednoho dešťového svodu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28.08.2023. Vlastní stavební práce začnou 11.09.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  30. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 10 staveb v celkovém objemu 74,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies