Jablonec n/N., Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonec n/N., Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
11.04.2023 – 31.10.2023
V Jablonci nad Nisou, v ulici Jugoslávská provedeme rekonstrukci netěsné kanalizace a poruchového vodovodu z roku 1923.

 

Více o stavbě:

V ulici Jugoslávská  se nachází litinový vodovod DN 80 mm (HTP a DTP). Do provozu byl uveden v roce 1923. Vodovod je dožilý s narůstajícím počtem poruch. V ulici 28. října se nachází litinový vodovod DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1923. Vodovod je poruchový. Dále se zde nachází vodovod z PE DN 90 mm.

V Jugoslávské ulici se nachází kanalizace BE vejce 300/450. V ulici 28. října se nachází kanalizace BE vejce 400/600.  V ulici Korejské se nachází kanalizace BE vejce 300/450. Potrubí kanalizace je ve špatném technickém stavu, vykazuje kaverny, korozi, netěsné spoje.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 229 metrů a kanalizace v celkové délce 248,2 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena v celé délce z potrubí PE 100RC d90, pouze napojení na stávající vodovodní řad bude provedeno v dimenzi d110. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce bude stavba prováděna otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce vodovodního řadu prováděna v souběhu s rekonstrukcí kanalizace, bude potrubí uloženo do společného výkopu. Hned v úvodu trasy zrekonstruovaného vodovodního řadu se bude vyskytovat nový podzemní hydrant.

Rekonstrukce kanalizační stoky bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 mm. Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok bude stavba prováděna otevřeným výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11.04.2023. Vlastní stavební práce začnou 15.05.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 11. října 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  31. října 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 10 staveb v celkovém objemu 74,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies