Jablonec n. N., Podzimní, Skelná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonec n. N., Podzimní, Skelná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24.07.2023 – 30.11.2023
V Jablonci nad Nisou, v ulici Podzimní, Skelná provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace a inkrustovaného vodovodu z roku 1936. Stavba je koordinována s plynaři, kteří plánují svoji investiční akci.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1936. Potrubí je dožilé a inkrustované.

Stávající kanalizace je tvořena BE vejce 300/450 a BE DN 300 mm. Potrubí je popraskané, chybí dna, špatné napojení přípojek.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s plynaři se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 124 metrů a kanalizace v celkové délce 90,2 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí PE100, SDR 17. Součástí této rekonstrukce je i obnova hydrantu v ul. Skelná a část vodovodního potrubí od křížení ulic Skelná a Podzimní jižním směrem.

Rekonstrukce dvou kanalizačních stok bude provedena z kameniny DN 300 mm v trase a hloubkách původních kanalizačních stok BE 300 v ulic Skelná. Jedná se o opravu trasy kanalizace mezi revizními šachtami 521417 až 69074 a 68980 až 69073 a to včetně šachty 68979, která se nachází na odbočce do ulice Jitřní. Napojení na stávající kanalizaci KA DN 300 mm vedoucí v ulici Podzimní bude provedeno přes rekonstruovanou betonovou revizní šachtu DN 1000 mm a napojení na stávající kanalizaci BE vejce 300/450 vedoucí v severní části ulice Skelná je taktéž navrženo přes rekonstruovanou betonovou revizní šachtu DN1000. Na trase obou kanalizačních stok bude celkem 7 ks nových typových kanalizačních šachet DN 1000 z betonových dílců (a s monolitickým dnem) opatřené poklopem D400.

IO 01 - Rekonstrukce vodovodu

  • PE100, SDR17, d160x9,5 5,0 m
  • PE100, SDR17, d90x5,4 119,0 m

IO 02 - Rekonstrukce kanalizace

  • KAMENINA, SPOJ C, DN300 90,2 m

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.07.2023. Vlastní stavební práce začnou 07.08.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  30. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 10 staveb v celkovém objemu 74,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies