Jablonné v P., Petrovice - rekonstrukce vodovodu

Jablonné v P., Petrovice - rekonstrukce vodovodu
16.03.2023 – 31.07.2023
V Jablonné v Podještědí, v Petrovicích provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1974. Stavba bude probíhat v koordinaci s městem Jablonné v Podještědí, které plánuje svou investiční akci k obnově povrchů.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z PE DN 90 mm. Do provozu byl uveden v roce 1974. Dále se zde nachází vodovodní ad  z PE DN 63 mm. Do provozu byl uveden v roce 1974. Naproti kostelu je v části chodníku umístěň vododní řad z PE DN 90 mm. Do provozu byl uveden v roce 1974.  Vodovodní řady jsou velmi poruchové.

Z uvedených technických  důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Jablonné v Podještědí se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 464 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí PEHD d90 a d63 bezvýkopovou metodou pomocí řízených podvrtů, aby byla minimalizována doba stavby a zásahy do asfaltových komunikací. Stávající domovní přípojky v rekonstruovaném úseku budou přepojeny.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16.03.2023. Vlastní stavební práce začnou 01.04.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 118,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies