Jablonné v P., Tyršova, Na Nivách - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonné v P., Tyršova, Na Nivách - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
16.03.2023 – 31.10.2023
V Jablonné v Podještědí, v ulici Tyršova a Na Nivách provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace z roku 1962. Stavba bude probíhat v koordinaci s městem Jablonné v Podještědí, které plánuje svou investiční akci k obnově asfaltového povrchu.

 

Více o stavbě:

V ulici Na Nivách se nachází litinový vodovodní řad DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1902. V ulici Tyršova se nachází vodovodní řad z PE DN 90mm. Do provozu byl uveden v roce 1979. Řad je velmi poruchový. Dále v polní cestě ve směru na Valdov vede ocelový vodovodní řad DN 60 mm. Do provozu byl uveden v roce 1937. Řad je velmi poruchový, inkrustovaný a je bez přípojek.

V ulici Na Nivách se nachází kanalizace z BE DN 300 mm. Do provozu byla uvedena  v roce 1962.  Potrubí je zkorodované, popraskané s kavernami, má netěsné spoje a v šachtě chybí stupadla. V ulici Tyršova se nachází kanalizace z BE DN 300 mm z roku 1962, KA DN 200 mm  a KA DN 150 mm. Potrubí je zkorodované , popraskané s kavernami, má netěsné spoje a  chybí dno v šachtách.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Jablonné v Podještědí se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 619 metrů a kanalizace v celkové délce 270 metrů.

Rekonstrukce vodovodu začne v blízkosti kanalizační šachty Š1 v ulici Na Nivách. Zde je armaturní šachta, která bude v rámci rekonstrukce zrušena. Vodovodní řad „1“ bude veden v souběhu s rekonstrukcí kanalizace vzhůru do křižovatky ulic Na Nivách a Tyršova. Zde v km 0,074 je trasa láme doprava do ulice Tyršova a zároveň zde bude nově vystrojen propoj. Vodovod dále pokračuje v souběhu s rekonstruovanou kanalizací až do svého konce v km 0,257 před č.p. 507. V km 0,207 vpravo odbočuje řad 2.  Vodovodní řad ,,2“ je veden je veden samostatně až na konec ulice před garáž p.p.č. 718. Rekonstrukce vodovodního řadu ,,3“ odbočuje v km 0,003 řadu 1 doprava a je veden ve štěrkové cestě ve směru na Valdov. Rekonstrukce končí v km 0,260 a napojuje se na stávající ocelový řad DN 60 mm. Část rekonstrukce tohoto řadu bude prováděna bezvýkopově (km 0,015 - 0,260). Ostatní řady budou realizovány v otevřeném výkopu. Všechny vodovodní řady budou z potrubí z PEHD d90. Součástí rekonstrukce bude přepojení či dopojení 17 ks vodovodních přípojek.

Rekonstrukce stávající jednotné stoky bude začínat v ulici Na Nivách v šachtě Š1 a bude pokračovat vzhůru touto ulicí do šachty Š3 v křižovatce ulic Tyršova a Na Nivách. Zde se trasa láme doprava do ulice Tyršova. Kanalizace leží při levém kraji komunikace a pokračuje až do šachty Š9 u č. p. 507, kde rekonstrukce končí. Tato šachta je zároveň šachtou koncovou. Kanalizace bude vedena ve stávající trase. Kanalizace bude v úseku Š1- Š7 provedena z kameninové trouby hrdlové DN 300 mm, úsek mezi Š7 – Š9 bude z KTH DN 250 mm. Součástí stavby bude rekonstrukce 9 ks kanalizačních šachet, přepojení 15 ks kanalizačních přípojek a 5 uličních vpustí.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16.03.2023. Vlastní stavební práce začnou 02.05.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2023.- termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  31. října 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 118,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies