Křešice, Třeboutice - Nádražní -rekonstrukce vodovodu

Křešice, Třeboutice - Nádražní -rekonstrukce vodovodu
10.07.2023 – 30.11.2023
V Třebouticích u Křešic, v ulici Nádražní provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1906.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovodní řad DN 250 mm. Do provozu byl uveden v roce 1906. Hloubka uložení je do 2,5 metrů. Vodovod vykazuje silné koroze, praskliny, lomy a silné deformace, performance stěny a inkrustaci. Nachází se zde nezokruhovaná síť a tudíž dochází při opravě k odstavení celého řadu.  

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 478 metrů.

Jedná se o rekonstrukci části stávajícího vodovodního litinového potrubí, které vede z vodojemu VDJ Třeboutice směrem do Křešic. Rekonstruována bude část vedoucí v intravilánu obce Třeboutice, v ulici Nádražní. Rekonstrukce bude provedena pomocí bezvýkopové metody berstlining, kdy bude do stávajícího potrubí zataženo nové litinové hrdlové s TLT OCM/ZMU DN/ID 200. Bude přepojeno 28 domovních přípojek a tři propoje na odbočující vodovodní řady. Dále dojde k rekonstrukci tohoto vodovodu v místě křížení se železnicí Všetaty – Děčín - Prostřední Žleb. Nové potrubí v tomto místě bude z PEHD100RC+ DN/OD 232/13,4 mm, DN/ID 200 s ochrannou vrstvou pro berstlining. Křížení se nachází v blízkosti železničního přejezdu silnice č. 261. Pro provedení křížení bude využita stávající trasa potrubí se stávající chráničkou. Do křížení bude dodatečně uložena nová chránička menšího průměru.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10.07.2023. Vlastní stavební práce začnou 17.07.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 10. února 2024.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 310,9 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies