Kryry, Hlavní, u Policie - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Kryry, Hlavní, u Policie - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
22.03.2023 – 22.08.2023
V Kryrech, v ulici Hlavní, u Policie provedeme rekonstrukci narušené kanalizace a poruchového vodovodu.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 125 mm. Do provozu byl uveden v roce 1971. Vodovod je poruchový. Dále se zde nachází litinový vodovod DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1970. Vodovod je také poruchový.

V ulici Hlavní, u Policie se nachází betonová kanalizace DN 300 mm, DN 500 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1990. Dle kamerové prohlídky vykazuje potrubí korozi, díry, kaverny, chemické narušení, kdy hrozí zborcení stoky.

Z uvedených technických  důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 577,7 metrů a kanalizace v celkové délce 173,55 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu ,,B1“ bude provedena z potrubí HDPE RC PLUS, OD 160mm, ID 150mm, PAS 1075, SDR 17, typ 2, dl. 276,10 m. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu ve výkopu LT 100 mm.  Rekonstrukce vodovodního řadu ,,B2“ bude provedena z potrubí z HDPE RC PLUS, OD 160mm, ID 150 mm, PAS 1075, SDR 17, typ 2, dl. 21,60 m. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu ve výkopu LT 125 mm. Rekonstrukce vodovodního řadu ,,B3“ bude provedena z potrubí HDPE SLM 3.0, OD 110mm, ID 100mm, PAS 1075, SDR 17, typ 3, dl. 280,0 m, Téměř celá trasa rekonstrukce je navržena bezvýkopem. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu ve výkopu LT DN 125 mm.

Rekonstrukce kanalizačního řadu ,,A1“ bude použito kameninové potrubí DN 400 mm, třídy zat. 160, 64 kN a DN 300 mm, třídy zat. 160, 48 kN. Rekonstrukce kanalizačního řadu ,,A2“ bude použito kameninové potrubí DN 300 mm, třídy zat. 160, 48 kN. Stavba bude realizována výkopovou technologií.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22.03.2023. Vlastní stavební práce začnou začátkem dubna.  

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 22. srpna 2023.  

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 177,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies