Liberec, V Cihelně, odstr. výusti LB 01 a rek. vod.

Liberec, V Cihelně, odstr. výusti LB 01 a rek. vod.
17.04.2023 – 30.11.2023
V Liberci, v ulici V Cihelně odstraníme výusť LB01 a provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1976.

 

Více o stavbě:

V ulici V Cihelně se nachází vodovod PE DN 90 mm. Do provozu byl uveden v roce 1976. Vodovod je poruchový.

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace BE DN 420/520. Trouby jsou popraskané, zkorodované, kaverny, chybí části dna. Dále se zde nachází betonová kanalizace DN 300 mm, která vykazuje kaverny, chybí dna, trouby jsou zkorodované. Poté se zde nachází kanalizace vejce BE DN 300/450 mm, která vykazuje korozi, trouby jsou zkorodované, obroušené a prorostlé kořeny.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 419,5 metrů a rekonstrukce kanalizační stoky v celkové délce 420 metrů, vybudování nové čerpací stanice odpadních vod, kanalizačního výtlaku, obtoku ČSOV, bezpečnostního odlehčení ČSOV do stávající kanalizace.

Pro zajištění odvádění odpadních vod v uvedené lokalitě a jejich odstranění ze stávající kanalizační výusti do vodoteče Plátenický potok bude vybudována nová kanalizační stoka z potrubí KTH DN 300 mm, nová podzemní čerpací stanice odpadních vod, nový kanalizační výtlak z potrubí PE 100RC d110x6,6, nový kanalizační propoj z nové kanalizační stoky do stávající kanalizace (obtok ČSOV) a nový bezpečnostní přepad z ČSOV do stávající kanalizace. Obtok ČSOV bude proveden z potrubí KTH DN 300 mm. Bezpečnostní odlehčení ČSOV bude provedeno z potrubí KTH DN 300 mm. Dále bude provedena rekonstrukce stávajícího vodovodu z potrubí PE 100RC d110x6,6.

Kapacity

  • IO 01.1 Kanalizační stoka „1“ – KTH DN 300, propoje stáv. kanalizací: – KTH DN 250, KTH DN 300
  • IO 01.2 Obtok ČSOV – KTH DN 300
  • IO 01.3 Bezpečnostní odlehčení ČSOV – KTH DN 300
  • IO 02 Vodovodní řad – PE 100RC d110x6,6, propoje stáv. vodovodu: – PE 100RC d110x6,6
  • IO 03 Kanalizační výtlak – PE 100RC d110x6,6
  • IO 04 Čerpací stanice odpadních vod
  • IO 05 Kanalizační přípojky-přepojení a dopojení – KTH DN 150, KTH DN 200, PE d63
  • IO 06 Vodovodní přípojky-přepojení a dopojení – PE 100RC d32x2,9
  • PS 01 ČSOV – strojní část
  • PS 02 ČSOV – elektro a ASŘ

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17.04.2023. Vlastní stavební práce již začaly.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2023.- termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  30. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 241,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies