Liberec, Nová - rekonstrukce kanalizace

Liberec, Nová - rekonstrukce kanalizace
25.05.2023 – 30.10.2023
V Liberci, v ulici Nová provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace z roku 1953 a 1976. Stavba je koordinována s městem Liberec, které plánuje svoji investiční akci k rekonstrukci komunikace.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází kanalizační stoka ZBT DN 400 mm z roku 1953, ZBT DN 600 mm z roku 1953 a KA DN 250 mm z roku 1976. Dle kamerové prohlídky je potrubí zkorodované, popraskané, zdeformované, netěsné a  má chybně napojené přípojky.

Z uvedených technických  důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Liberec se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 252 metrů.

Rekonstrukce kanalizační stoky bude provedena z potrubí z kameninových trub hrdlových DN 300 mm, DN 400 mm a DN 500 mm. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí, stávajících uličních vpustí, dešťových svodů a přepojení stávající kanalizace. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna samostatným paženým výkopem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25.05.2023. Vlastní stavební práce začnou cca 05.06.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 25. srpna 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  30. října 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 241,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies