Liberec, Ondříčkova, Heydukova, Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Ondříčkova, Heydukova, Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
06.03.2023 – 13.10.2023
V Liberci, v ulici Ondříčkova, Heydukova, Hálkova provedeme rekonstrukci zastaralého vodovodu z roku 1954 a popraskané kanalizace. Stavbu koordinujeme s městem Liberec, které plánuje svou investiční akci.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1954. Potrubí je zkorodované, poruchové a zastaralé.

V ulici Ondříčkova se nachází kanalizační stoka BE DN 300 mm. Dle kamerové prohlídky potrubí vykazuje netěsné spoje, korozi, praskliny, chybí části stěn, špatně provedené přípojky, v šachtách chybí stupadla. V ulici Hálkova je kanalizace tvořena z BE DN 300 mm a v ulici Heydukova z BE DN 200 mm. Dle kamerové prohlídky je potrubí netěsné, popraskané, místy chybí části trub a tvoří se kaverny.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Liberec se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 386 metrů a kanalizace v celkové délce 486 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu v ulicích Ondříčkova, Heydukova a Hálkova bude provedena z potrubí LTH DN 100 mm. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce vodovodu prováděna v souběhu s rekonstrukcí kanalizací, bude potrubí uloženo do společného výkopu. V rámci rekonstrukce bude na trase vodovodního řadu osazen jeden podzemní hydrant pro provozní účely řadu.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z potrubí z kameninových trub hrdlových DN 300 mm, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění otevřeným výkopem, pouze počáteční část IO 01.1 v km 0,000-0,01200 bude provedena bezvýkopově (napojení do stávající šachty v ulici Vítězná). V části tras IO 01.1 a IO 01.2 bude rekonstrukce kanalizačních stok prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu (IO 02), potrubí bude uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím. Ve zbývajících úsecích IO 01.1 a celá trasa IO 01.3 bude rekonstrukce provedena v samostatném paženém výkopu.

Kapacity:

  • IO 01.1 Kanalizační stoka „1“- rekonstrukce

KTH DN 300 mm

Kompozitní rukávec DN 300 mm-12,0 m (bezvýkop. technologie)

Přepojeni přípojek 24 ks

  •  IO 01.2 Kanalizační stoka „2“- rekonstrukce

KTH DN 300 mm

Přepojení přípojek 6 ks

  • IO 01.3 Kanalizační stoka „3“- rekonstrukce

KTH DN 300 mm

Přepojení přípojek 4 ks

  • IO 02 Vodovodní řad - rekonstrukce

LTH DN 100 mm

Přepojení přípojek 10 ks

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 06.03.2023. Vlastní stavební práce začnou 11.04.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 6. září 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  13. října 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 241,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies