Liberec, Průmyslová - rekonstrukce kanalizace

Liberec, Průmyslová - rekonstrukce kanalizace
16.06.2023 – 30.10.2023
V Liberci, v ulici Průmyslová provedeme rekonstrukci nekapacitní kanalizace.

 

Více o stavbě:

Průmyslová zóna JIH je odkanalizována tlakovou kanalizací z roku 2002, která začíná u firmy Denso a končí vyústěním do gravitační kameninové kanalizace DN 300 mm. Tvoří ji dvě potrubí PE 125 a PE 63. Kapacita kanalizace nestačí současným požadavkům a nelze napojit nové objekty. Kanalizace vykazuje značné provozní problémy.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 575,2 metrů.

Stávající tlaková kanalizace PE 63 a PE 125 z r. 2002 bude vyměněna za novou gravitační stoku z KA DN 300 mm. Stavební úprava kanalizace začíná v prostoru křižovatky ulic Průmyslová a Kavkazská napojením na stávající kanalizaci DN 300 mm a pokračuje v chodníku pro pěší až do blízkosti křižovatky ulic Průmyslová a Ampérova. V tomto místě bude vybudována revizní šachta, do níž bude přepojena stávající tlaková kanalizace, která vede v chodníku pro pěší od firmy Deneso ke zmiňované křižovatce s ulicí Ampérovou. V celé délce stavebních úprav kanalizace se předpokládá provádění v otevřeném výkopu. Uvedenými stavebními úpravami dojde ke změně hloubky uložení a dimenze kanalizační stoky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16.06.2023. Vlastní stavební práce začaly 10.07.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  30. října 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 241,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies