Liberec, Strakonická - rekonstrukce vodovodu

Liberec, Strakonická - rekonstrukce vodovodu
02.05.2023 – 31.10.2023
V Liberci, v ulici Strakonická provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1969. Stavba je koordinována s městem Liberec, které plánuje svoji investiční akci k obnově komunikace.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovodní řad DN 400 mm. Do provozu byl uveden v roce 1969. Vodovodní řad vykazuje četné poruchy.

Z uvedených technických  důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Liberec se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 392,5 metrů.

Rekonstrukce vodovodu začíná v křižovatce ulic Strakonická a Bajkalská a vede ulicí Strakonická až před objekt č.p. 466, kde bude ukončena. V křižovatce s ul. Jičínská bude rekonstruovaný řad propojen ve stávající AŠ na již zrekonstruované armatury a tvarovky. Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí z LTH DN 300 mm. V celé délce bude rekonstrukce vodovodního řadu prováděna samostatným otevřeným paženým výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 02.05.2023. Vlastní stavební práce již začaly.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2023.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  31. října2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 241,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies